Registration Agreement

Bij treinen nederland zijn forum regels te vinden ;)

Zodoende is het volgende met de gebruikersnamen verboden
1. je mag niet een ! @ # $ % ^& * ( ) - _ = + , . < > / In ge gebruikersnaam hebben
2. je mag geen namen hebben die schelden

Dit mag wel
1. j mag je -mail gebruiken in je naam
2. je mag een 1234567890 in je naam gebruiken
3. je mag als je een lange gebruikersnaam hebt hem ook inkorten in je PROFIEL pagina.©http://treinennederland.createaforum.com/